Psychosociaal Hypno- en Gesprekstherapeut

Praktijk van Gool - Smulders

Imaginatietherapie

Imaginatie is de kunst van het hanteren van innerlijke beelden. Het kunnen verwerken en integreren van innerlijk beeldmateriaal is een essentieel onderdeel. Voor de ontwikkeling van dit integratie-vermogen ('ik-sterkte'), is er in voldoende mate een stevig centrum en rust in de persoon nodig.

Wat mensen werkelijk zijn is te vinden in hun innerlijke beelden. Beelden zijn de bouwstenen van de psyche. Onze impulsen, gedachten, gevoelens en concrete gedragingen worden voor een heel groot deel bepaald door de beelden die ons bezielen. Verbeelden is de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt. Want het beeld is de meest geconcentreerde vorm van informatie. Voor nieuwe kennis en veranderingsprocessen zijn vaak nog geen woorden en denkramen beschikbaar, maar ze kunnen wel via beelden worden gecommuniceerd. Er is geen psychologische methode die zo wijdverspreid is als imaginatie. Van de prehistorie tot en met de moderne reclame werden en worden beelden gebruikt in rituelen, in geneeswijzen en psychotherapie, in onderwijs en coaching, politiek en commercie. Het individu wordt voortdurend beïnvloed door de eigen beelden (bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door de beelden uit de omgeving en cultuur.

Toepassing

  • bij persoonlijke ontwikkeling:
  • bij emotionele en psychische problematiek van verschillende aard
  • bij lichamelijke symptomen en ziekte
  • bij de ontwikkeling van creativiteit, inspiratie, zingeving

Het innerlijke beeld
Imaginatie maakt direct gebruik van de in- en verbeeldingen van mensen. Het gaat daarbij niet alleen om visuele beelden, maar ook om de innerlijke sensatie van geluid, geur, tast, smaak, beweging, gevoel. Het inschakelen van meerdere zintuigen verdiept in het algemeen de imaginatie. Imaginatie wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding of dagdroom en symbooldrama genoemd en wordt ook in hypnotherapie en NLP toegepast. Imaginatie vereist geen bijzonder intelligentie-niveau. Het vereist wel dat de persoon open wil staan voor zijn innerlijke beeldenwereld. Lukt het de persoon om contact te maken met zijn beelden, dan zal veelal blijken dat het een betekenisvolle beleving is met, op den duur, gevolgen in het gevoelsleven, het denken en het concrete gedrag. Veranderingen in het beeld beïnvloeden het gevoelsleven, het denken, de waarneming van zichzelf en van de wereld, de lichamelijke processen, èn het concrete gedrag.

Copyright Informatie Praktijk van Gool - Smulders | Privacy Policy - Sitemap | Powered by iWAD Support & Service op 1