Psychosociaal Hypno- en Gesprekstherapeut

Praktijk van Gool - Smulders

Copyright Informatie

Copyright Informatie De informatie op vangoolsmulders.nl mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals websites. Verdere distributie of herdistributie van alle informatie, dus ook de scripts, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mevr. C.M.M. van Gool-Smulders Elke reproduktie, kopie, verveelvoudiging of overdracht, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site staat moet vooraf schriftelijk door mevr. C.M.M. van Gool-Smulders worden goedgekeurd.

 

 

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Praktijk van Gool-Smulders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Praktijk van Gool-Smulders is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Praktijk van Gool-Smulders behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

INHOUD VAN DE WEBSITE De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo's op de website worden door Praktijk van Gool-Smulders enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. Praktijk van Gool-Smulders garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert Praktijk van Gool-Smulders niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook. 

Copyright Informatie Praktijk van Gool - Smulders | Privacy Policy - Sitemap | Powered by iWAD Support & Service op 1